Search Results for basharat shafi
GUREN OSAY burushaski song ( Basharat Shafi- Mushtaq Ahmad)GUREN OSAY burushaski song ( Basharat Shafi- Mushtaq Ahmad)
By: Burushal Tv
Time:11m 3s
Tribute To basharat shafi by riaz saqiTribute To basharat shafi by riaz saqi
By: moin ali
Time:8m 27s
Late Basharat Shafi (RIP) Burushaski song Guren osayLate Basharat Shafi (RIP) Burushaski song Guren osay
By: Wajahat Azam
Time:7m 52s
Basharat Shafi Thoshalal mo gandi gharBasharat Shafi Thoshalal mo gandi ghar
By: Makbar Khan
Time:6m 27s
Tailhch bathanan manish (Sawoz) -Basharat Shafi-Mushtaq Ahmad-burushaski SongTailhch bathanan manish (Sawoz) -Basharat Shafi-Mushtaq Ahmad-burushaski Song
By: Burushal Tv
Time:7m 8s
FB Twitter