Search Results for basharat shafi
𝐁𝐚𝐬𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐬𝐡𝐚𝐟𝐢 𝐧𝐞𝐰 𝐬𝐨𝐧𝐠 | shafi  ehsasing a hawa zuwa bai | Burushaski Song𝐁𝐚𝐬𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐬𝐡𝐚𝐟𝐢 𝐧𝐞𝐰 𝐬𝐨𝐧𝐠 | shafi ehsasing a hawa zuwa bai | Burushaski Song
By: Gbians folk
Time:8m 22s
GUREN OSAY burushaski song ( Basharat Shafi- Mushtaq Ahmad)GUREN OSAY burushaski song ( Basharat Shafi- Mushtaq Ahmad)
By: Burushal Tv
Time:11m 3s
Basharat Shafi Thoshalal mo gandi gharBasharat Shafi Thoshalal mo gandi ghar
By: Makbar Khan
Time:6m 27s
Late Basharat Shafi (RIP) Burushaski song Guren osayLate Basharat Shafi (RIP) Burushaski song Guren osay
By: Wajahat Azam
Time:7m 52s
Basharat shafi (late)##2017Basharat shafi (late)##2017
By: Waseem Sajjad
Time:6m 51s
FB Twitter